Rafael Costa

Share this instructor’s profile:

Bio

Professor Rafael AKA Rafa was born in Rio de Janeiro, Brazil. He has been doing Jiu-Jitsu since he was 11 years old. He has been a Professor for over 12 years. His favorite BJJ move is a triangle. Fun Fact about Rafa: he played soccer professionally.

Programs Taught

Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ)